Porsgrunn Kommune

Porsgrunn er en by og en kommune i Grenland i Telemark fylke. Kommunen omfatter de tidligere bykommunene Brevik og Porsgrunn og landkommunen Eidanger. Porsgrunn grenser i nord til Skien og Siljan, i øst mot Larvik i Vestfold, og i vest mot Bamble. Høyeste punkt er Fjerdingen, 360 moh. Kommunen er en del av det området som kalles Grenland. I selve bykjernen bor det rundt 13 000 innbyggere.

Porsgrunn by ligger ved utløpet av Telemarksvassdraget og er en viktig industriby. Den har fått navn etter en grunne i elven som var bevokst med pors (Myrica gale).

Av næringsvirksomhet i Porsgrunn er det prosessindustrien som dominerer. Tidligere var denne virksomheten en del av Norsk Hydro, men i dag er det Yara og Ineos som driver prosessanleggene for kunstgjødsel og polymer, og er Porsgrunns største industriarbeidsgivere. Yara, en av verdens største kunstgjødselfabrikker, er lokalisert her. Bilfinger Industrial Services Norway AS, Statoil, RHI Normag AS, Porsgrunds Porselænsfabrik, Isola AS, BEHA, Eramet og Norcem er andre viktige industrielle aktører i Porsgrunn. Mange av virksomhetene er lokalisert i Herøya Industripark. For industrien er all infrastruktur på plass; kraftnett, damp, gassforsyning og havner. Det er derfor attraktivt for bedrifter å etablere seg i kommunen.

Porsgrunn kommune har en lang kystlinje, og vi er opptatt av å bevare den på best mulig måte.
Vi er avhengig av at alle bidrar i dette viktige arbeidet, og du har muligheten til å delta gjennom Kystlotteriet.

Du får utlevert plastsekker for innsamling på:
Servicesenteret Porsgrunn kommune, og følgende andre utleveringssteder:
Joker Brevik
Bjørkheim Kafe (sesongåpent)
Sandøya Handelshus

Sekkene blir hentet der du forlater dem. Det eneste du må gjøre er å kontakte kommunens sentralbord og din henvendelse vil bli videreformidlet til Skjærgårdstjenesten, eller sende en e-post direkte til Skjærgårdstjenesten. Husk å oppgi ditt mobilnummer og hvor sekkene skal hentes.

Servicesenteret Porsgrunn kommune: 35 54 70 00
E-post til Skjærgårdstjenesten i Porsgrunn: anne.humborstad@porsgrunn.kommune.no

Plukker du søppel i en av nabokommunene kan du kontakte:
Skjærgårdstjenesten i Kragerø: 932 20 923
Servicetorget Bamble kommune: 35 96 50 00

Takk for at du bidrar til et bedre miljø!

Mer Informasjon

Servicesenteret Porsgrunn kommune: 35 54 70 00

Sekker fylt med strandsøppel blir hentet der du forlater dem. Det eneste du må gjøre er å kontakte kommunens sentralbord og din henvendelse vil bli videreformidlet til Skjærgårdstjenesten. Du an også sende en epost direkte til skjærgårdstjenesten. Husk å oppgi ditt mobilnummer og hvor sekkene skal hentes.

Servicesenteret Porsgrunn kommune: 35 54 70 00

Epost: anne.humborstad@porsgrunn.kommune.no

Plukker du søppel i en av nabokommunene kan du kontakte:
Skjærgårdstjenesten i Kragerø: 932 20 923
Servicetorget Bamble kommune: 35 96 50 00

HER kan dere hente sekker og lodd!

 

HER kan dere levere inn sekker etter dere har vært ute og ryddet en strand, vik, bekk, fjord eller holme.

 

Takk for at dere er med!

 – Totalt:
– Land:
– Vann:
163,85 km²
160,76 km²
3,09 km²