Høyanger Kommune

Høyanger er en kommune i Sogn og Fjordane. Kommunen grenser i nord til Fjaler og Gaular, i øst til Balestrand og Vik, i sør til Modalen og Masfjorden og i vest til Gulen og Hyllestad.

Kommunesenteret er tettstedet Høyanger med 2 180[2] innbyggere per 1. januar 2016. Tettstedet Høyanger er bygd opp rundt industri, og store arbeidsgivere er Hydro Aluminium, Nyrstar og Bilfinger. Ved siden av aluminiumsindustrien, en del småindustri, detaljhandel og servicenæringer er jordbruk den viktigste næringen i bygdene langs fjorden. De siste årene har også oppdrettsnæringen blitt viktig for kommunen, der Osland havbruk er den største aktøren.

Høyanger er for tiden inne i en omstillingsprosess. Dette skjedde i forbindelse med at Hydro Aluminium i 2004 valgte å legge ned den gamle og forurensende delen av aluminiumsproduksjonen ved aluminiumsverket i bygda. Nedleggingen av serie-C ble fullført i 2007. Den moderne aluminiumsproduksjonen i serie-A holdt fram og er i dag et av de mest effektive aluminiumsverkene i Europa. Omstillingsprosessen har vist seg vanskelig, og det er skapt få nye arbeidsplasser de senere årene. Noen av disse har vist seg mer forurensende enn den nedlagte del av aluminiumsproduksjonen.

Mer Informasjon

Informasjon kommer.

HER kan dere hente sekker og lodd!

 

HER kan dere levere inn sekker etter dere har vært ute og ryddet en strand, vik, bekk, fjord eller holme.

 

Takk for at dere er med!

Areal

– Totalt:
– Land:
– Vann:
905,41 km²
839,01 km²
66,4 km²