Hasvik Kommune

Hasvik kommune (nordsamisk: Ákŋoluovtta gielda, kvensk: Hasviikan komuuni) er en kommune som ligger i Finnmark. Den grenser i øst mot Hammerfest kommune, og i sør mot Alta og Loppa. Kommunen består av Hasvik, Breivikbotn og Sørvær.

Hasvik kommune består av den vestlige delen av Sørøya og en del av Stjernøya. Kommunens høyeste fjell Kjerringa ligger på Stjernøya, og danner grensepunkt mot Alta kommune.

De fleste innbyggerne lever langs vestkysten av Sørøya. I henhold til tabell 04317 (søk etter grunnkretser) hos SSB hadde kommunen følgende bosettingstall pr. 01.01.2016: Hasvik 471 innbyggere, Breivikbotn 336 innbyggere og Sørvær 239 innbyggere. Totalt hadde Hasvik kommune 1054 innbyggere pr. 1. januar 2016, noe som er en økning i folketallet på 120 personer fra 1. januar 2010 da kommunen hadde 934 innbyggere. Dette utgjør en befolkningsvekst på 12,84 % for perioden 2010-2016, noe som plasserer kommunen på veksttoppen i prosentvis økning i Finnmark fylke.

Hasvik var inntil 1865 del av Loppa kommune.

Hasvik lufthavn har gode flyforbindelser. Widerøe flyr til Tromsø og Hammerfest. Fra Tromsø er det korresponderende avganger til resten av landet. En gjennomgående flyreise til Oslo tar litt over 3 timer. Det er bilferge til Øksfjord på fastlandet, og hurtigbåtforbindelse til Alta og Hammerfest.


Informasjon kommer.

HER kan dere hente sekker og lodd!

 

HER kan dere levere inn sekker etter dere har vært ute og ryddet en strand, vik, bekk, fjord eller holme.

 

Takk for at dere er med!

Kystlinje

 – Totalt:
– Land:
– Vann:
555,55 km²
534,08 km²
21,47 km²