Fredrikstad Kommune

Fredrikstad er en kommune i Østfold, med 79 457 innbyggere (pr. 1. januar 2016). Den er således Østfolds største, Østlandets nest største by og Norges sjuende største kommune målt i antall innbyggere.

Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges første renessanseby, med kvartaler avgrenset av gater anlagt i et regelmessig mønster. Fredrikstad kommunes areal er 290 kvadratkilometer. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler.

Bysamfunnet Fredrikstad og bysamfunnet Sarpsborg regnes i statistiske sammenhenger ofte som tettstedet og dobbeltbyen Fredrikstad/Sarpsborg, som har 109 907 innbyggere per 1. januar 2016. 64 445 av disse bor i den delen av Fredrikstad kommune som er byområde. Byen Fredrikstad ligger ved Glommas utløp.

Mer Informasjon

Sten Helberg: 954 41 730

Skjærgårdstjenesten: 41574780 eller 93001546

For mer informasjon gå til Fredrikstad kommunes hjemmeside

HER kan dere hente sekker og lodd!

 

HER kan dere levere inn sekker etter dere har vært ute og ryddet en strand, vik, bekk, fjord eller holme.

 

Takk for at dere er med!

Areal

 – Totalt:
– Land:
– Vann:
286,72 km²
284,45 km²
2,27 km²