Finnøy

Finnøy er en øykommune i Rogaland, sentralt i Ryfylke, i Boknafjorden. Kommunen grenser til Hjelmeland, Tysvær, Suldal, Strand, Rennesøy, og Bokn.

Kommunen består av i alt 16 bebodde øyer, der rundt halvparten av folket bor på øya Finnøy. Andre bebodde øyer er Sør-Talgje, Fogn, Byre, Sør-Bokn, Måløy, Halsnøya, og øygruppen Sjernarøyane som omfatter de bebodde øyene Aubø, Bjergøyna, Helgøy, Kyrkjøy, Nord-Hidle, Nord-Talgje og Tjul. Den største, men sparsomt befolkede øya, Ombo, er delt mellom kommunene Finnøy og Hjelmeland.

Kommunesenteret er Judaberg.

Fastlandsforbindelsen Finnfast med den undersjøiske Finnøytunnelen til Rennesøy ble åpnet høsten 2009. Hovednæringene i Finnøy er jordbruk, havbruk og turisme, og kommunen er særlig kjent for sin tomatproduksjon. Kommunen er tilrettelagt for sykkelturisme.

Det er funnet mange fornminner i Finnøy kommune. Det eldste funnet er et isbjørnskjelett funnet på Judaberg, datert ca. 10 600 år tilbake. Fra omtrent samme tid er det funnet rester av en grønlandshvalFogn. Den eldste boplassen på Bjergøyna i Sjernarøyane er ca. 5 – 6 000 år gammel.

Av ni middelalderkirker i Rogaland er to i Finnøy kommune: Talgje kirke fra ca. 1140 og Hesby kirke på Finnøy fra ca. 1200. I tillegg har Finnøy kommune ei renessansekirke fra 1637, Sjernarøy kirkeKyrkjøy.


Informasjon kommer

HER kan dere hente sekker og lodd!

 

HER kan dere levere inn sekker etter dere har vært ute og ryddet en strand, vik, bekk, fjord eller holme.

 

Takk for at dere er med!

Areal

 – Totalt:
– Land:
– Vann:
104 km²
102 km²
1,51 km²