Kystlotteriet i din kommune?

Kystlotteriet er en belønningsordning som premierer de som rydder våre strender.

Er din kommune med?


Kystlotteriet driftes av Naturvernforbundet og er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, kommuner, lokalt og regionalt næringsliv, samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som alle tar sikte på å rydde kystlinja for marin forsøpling – og vi gir innsatsen en ny tilleggs verdi gjennom premiering. Alle som er med og plukker, merker og leverer inn sekkene er deltagere i Kystlotteriet.

Det vi har erfart i vår første sesong – 2016 – er at flere ryddeaksjoner fører til økt bevissthet i befolkningen omkring marin forsøpling. Det fører til holdningsendring blandt de som bidrar, og vi ser at det er ryddeaksjonene som genererer mest plukket søppel. 

Vi legger alt til rette for at kommuner, vel, organisasjoner og andre aktører enkelt kan komme i gang uten at det krever store ressurser, og vi har satt opp en veileder for de av dere som en interessert i å få Kystlotteriet hjem til deres kommune:

Kystlotteriets ABC

Organisering – En kontaktperson oppnevnes i kommunen/organisasjonen for kommunikasjon mot Kystlotteriet sentralt omkring de praktiske detaljene; informasjon om utlevering og opphentingspunkter av innsamlet søppel, innsamling av lodd, bidrag til premiepotten lokalt, nasjonalt. Samt kommunikasjon om informasjon som skal inn på KL sine hjemmesider med mer.

Kystlotteriet koordinerer samarbeid lokalt og regionalt mellom ulike aktører for å ivareta alles interesser best mulig, da dette vil redusere tid og ressursbruk for alle involverte.

Sekker og lodd – Kystlotteriet har et stort antall sekker fra 2016 som kan benyttes kostnadsfritt så langt lageret rekker. En nøytral landsomfattende KL-sekk og lodd er utarbeidet til bruk nasjonalt for de som ønsker å benytte seg av disse.

Kommunene/organisasjonene sin logo kan trykkes på lodd og sekker som tilpasses de lokale/regionale områdene. Lodd og sekker utformes da sentralt i samarbeid kontaktpersonene og utgiftene bekostes av de lokale/regionale aktører.

Utleveringspunkter for lodd og sekker – Kommunen/organisasjonene må selv sørge for egnede utleveringspunkter for sekker og lodd der det er lett for frivillige å få tak i disse. KL sin erfaring er at turistkontoret, kommune resepsjonen, båthavner og lokale forretninger fungerer godt.

Utleveringsstedene merkes med skilt og informasjon på nettsider. Kystlotteriet jobber også med å få på plass nasjonale avtaler med ulike samarbeidspartnere for utlevering av sekker og lodd. Det er opp til hver enkelt lokale aktør hvordan de ønsker å distribuere sekker og lodd, da det er mange gode muligheter som
f.eks gjennom renovasjonsselskaper.

Innsamling av sekker og lodd – En lokal avtale om samarbeid med Skjærgårdstjenesten og/eller renovasjonsfirmaet i kommunen må utarbeides. Skjærgårdstjeneste jobber i flere kommuner, så det kan allerede være en avtale på plass i din kommune. Hør med oss!

De som samler inn sekker må forplikte seg til å ta vare på loddene som må sendes rekommandert eller leveres personlig til ansvarlig kontaktperson.

Premier – Nasjonale premier ivaretas av KL sentralt.
Lokale og regionale aktører oppfordres til å skaffes premier som administreres av utnevnte kontaktperson, men det er ingen forutsetning for å bli en del av KL. Alle deltagende kommuner oppfordres til å bidra med minimum 15.000 som da inngår i den nasjonale premiepotten.

I 2016 var KL sitt pilotprosjekt en stor suksess der Hvaler og Fredrikstad kommune bevilget 30.000 kroner hver som ble fordelt på 11 pengepremier, hovedpremien var da på 25.000,-

Markedsføring – Vi er i forhandlinger med Amedia om en nasjonal markedskampanje i lokalavisene under deres paraply. Vi ser for oss en fordelingsnøkkel der alle parter bidrar, og vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette når det blir aktuelt. Facebooksiden til KL er også en viktig kilde til informasjonsspredning.

For å dekke administrasjon og andre utgifter kan opptil 10% eller minimum 3000,- kroner av bevilgede midler benyttes til dette.

Vi håper dere ser verdien av å delta i KL allerede i 2017 og ser frem til å høre fra dere.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan dere raskt og enkelt kan bli en del av KL-teamet og starte jakten på en renere kyst allerede i dag!


Kystlotteriet fungerer på den måten at hver søppelsekk er ett lodd, leverer man inn en Kystlotteri sekk er man altså med i trekningen av flotte premier – både pengepremier bevilget av deltakerkommunene og opplevelsespremier gitt av det lokale næringsliv.

utleveringsstedene får man sekker og lodd som man fester til sekken, når man er ferdig med å plukke leverer man sekken inn til mottakersted for din kommune. Informasjon om hvor man kan levere sekker etter du har plukket søppel finner du HER.

I sesongen 2016 ble det i Fredrikstad- og Hvaler kommune samlet inn over fem tonn søppel fra forskjellige områder, fordelt på omtrent 650 lodd gjennom 279 deltakere. Så vi vet at det virker, at det har en effekt, og jo flere vi er som drar i samme retning, jo bedre blir resultatet! Er dere med?

Finner du ikke din kommune i listen?

Start dialogen om å bli en KL kommune nå!