Monthly Archives - mai 2017

En buss til besvær..

Hva gjør man når man har 420 elever, klare og villige til å plukke søppel, men mangler transport ut til de ulike destinasjonene? Jo, da spør vi dere! Kystlotteriet skal den 8. juni arrangere en stor ryddeaksjon sammen med Fredrik II – alle elever i første trinn skal ut og rydde i Fredrikstad – langs Glomma og utvalgte steder langs kysten. Som med alle gode prosjekter baserer også dette seg på mye frivillighet og velvilje hos kommuner og lokalt næringsliv [...]

Farsund ungdomskole tok med Kystlotteriet inn i undervisningen

Læreplanen i naturfag sier blant annet at elevene skal «observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner», og for å virkelig se hva økt forbruk og produksjon av avfall fører til setter akkurat dette kompetansemålet i perspektiv. Da rektor og lærere fra Farsund ungdomsskole fikk høre om Kystlotteriet på et møte med Farsund kommune tenkte de dette var en fin [...]