Returpunkter

Skjærgårdstjenesten henter sekkene du har plukket! Men de MÅ vite hvor de er plassert – og kan også gi informasjon om nærmeste returpunkt. Så ring de! Og sett fra dere sekkene på avtalt sted!

Se informasjon i oversikten under for opphenting av KL sekker i de ulike kommunene:

Kontakt:   Tlf:

Opphenting av KL sekker i Arendal


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Ta gjerne kontakt før du rydder! Vi vet hvor folk allerede har ryddet, og kan hjelpe deg! – vi ber også om en liten melding etter at sjauen er gjort, sånn at vi får hentet søpla litt kvikt!

Kontakt: Servicetorget
Tlf: 35 96 50 00

Opphenting av KL sekker i Bamle


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Ta gjerne kontakt før du rydder! Vi vet hvor folk allerede har ryddet, og kan hjelpe deg! – vi ber også om en liten melding etter at sjauen er gjort, sånn at vi får hentet søpla litt kvikt!

Kontakt:   Tlf:

Opphenting av KL sekker i Farsund


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Oversiktskart over alle steder i Farsund der dere kan hente og levere Kystlotteri sekker finner dere HER

Kontakt:   Tlf:

Opphenting av KL sekker i Flekkefjord


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Oversiktskart over alle steder i Flekkefjord der dere kan hente og levere Kystlotteri sekker finner dere HER

Kontakt: 415 74 780 eller 930 01 546

Opphenting av KL sekker i Fredrikstad – Skjærgårdstjenesten


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Ta kontakt med skjærgårdstjenesten  for å avtale sekkeplassering. Kystlotterisekker kan også settes i en av de mange avfallsbodene i uthavnene som driftes av skjærgårdstjenesten i Hvaler og Fredrikstad. Sekkene skal ikke plasseres ved kommunale containere eller moloker fra landsiden- da kan du  risikere at sekken med ditt lodd ikke blir hentet.

Noen gang tenkt over at det er en grunn til at uthavner og offentlige strandsoner langs kysten vår stort sett ser ganske pene ut?

Årsaken heter Skjærgårdstjenesten. Slik den fremstår i dag, oppsto den i 1992, og først i Oslofjorden, for å drive med skjøtsel og renhold i de mest brukte friluftsområdene langs kysten. Selvsagt foregikk det skjærgårdsrenovasjon før den tid, men ikke så velorganisert og bevisst som i dag.

Skjærgårdstjenestens oppgaver er mangfoldige. Den rydder strender og uthavner for gjenliggende søppel, tømmer avfallspunkter, setter opp og vedlikeholder brygger, utedoer, benker, bålplasser og grillsteder, og overvåker fuglereservat.

Den holder et øye med hummerfisket, og kan sågar bidra til å frakte sauer til og fra beiter på øyene i skjærgården!

At den verdsettes, viser det faktum at Skjærgårdstjenesten i år var en av vinnerne av miljøprisen Blått Hav.

Skjærgårdstjenesten henter sekkene du har plukket! Men de MÅ vite hvor de er plassert – og kan også gi informasjon om nærmeste returpunkt. Så ring de! Og sett fra dere sekkene på avtalt sted!


Kontakt: Halden kommune
Tlf:  48 99 02 22

Opphenting av KL sekker i Halden


Når du har samlet marint søppel i kystlotteriets sekker, lukket sekken godt og fylt inn kontaktinformasjon kan du levere sekkene på følgende steder:

Havna (tlf. 48990222)

Bensinstasjonene i Tistedal (92894911)

Brødløs.

I forbindelse med større ryddeaksjoner kan det også gjøres en avtale med kommunen (48990222) om at de henter sekkene på nærmere avtalt sted.

Kontakt: 474 75 268 eller 948 85 952

Opphenting av KL sekker på Hvaler – Skjærgårdstjenesten


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Ta kontakt med skjærgårdstjenesten  for å avtale sekkeplassering. Kystlotterisekker kan også settes i en av de mange avfallsbodene i uthavnene som driftes av skjærgårdstjenesten i Hvaler og Fredrikstad. Sekkene skal ikke plasseres ved kommunale containere eller moloker fra landsiden- da kan du  risikere at sekken med ditt lodd ikke blir hentet.

Nytt ryddekart.

Skjærgårdstjenesten på Hvaler står bak det nye ryddekartet for marint søppel. Kartet viser påslagssoner og påslagsområder for marint søppel i Ytre Hvaler nasjonalpark, basert på mange års erfaring med innsamling i ytre Hvaler. Kartet viser også punkter for båt-anløp, sekkeplassering, parkering samt enkelte stier og veier som kan ta deg fram til ryddeområdet. Årlig samles 6-9 tonn marint søppel i området.

Kartet finner dere HER

Zoom inn og se detaljer for ryddeområdet. Du kan skifte mellom flyfoto og vanlig kart for å få enda bedre oversikt.

Informasjonsbokser kommer fram når du klikker på områder og punkter.

Nb! Kartet er første utgave fra mars 2017 og vil senere bli utvidet til også å omfatte øvrige ryddeområder i hvaler kommune.

Meld gjerne inn forslag til forbedringer. Hvor marint søppel ender opp, er ingen eksakt vitenskap. Havstrømmene og framherskende vinder medfører varianter hvert år. Plast kan du også finne bak busk og sten på den høyeste topp!

Det er viktig at man bruker eget skjønn og sjekker grundig når man er ute og rydder. Enkelte holmer er bare påført påslagssone i sjøkanten, mens det likevel er nødvendig å gå over hele holmen!

Er du i skjærgården kan sekker og andre større gjenstander gjerne plasseres ved avfalls- og toalettboder i uthavnene, men ikke ute på bryggene med dypoppsamlere i Tordenskjoldbukta og Fredagshølet – og ikke ved kommunale containere på land.

Ta gjerne kontakt før du rydder! Vi vet hvor folk allerede har ryddet, og kan hjelpe deg! – vi ber også om en liten melding etter at sjauen er gjort, sånn at vi får hentet søpla litt kvikt!

Kontakt: Skjærgårdstjenesten
Tlf: 932 20 923

Opphenting av KL sekker i Kragerø


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Skjærgårdstjenesten henter sekkene du har plukket! Men de MÅ vite hvor de er plassert – og kan også gi informasjon om nærmeste returpunkt. Så ring de! Og sett fra dere sekkene på avtalt sted!

 

Kontakt:   Tlf:

Opphenting av KL sekker i Kvinesdal


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Oversiktskart over alle steder i Kvinesdal der dere kan hente og levere Kystlotteri sekker finner dere HER

Kontakt:   Tlf:

Opphenting av KL sekker i Lyngdal


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Oversiktskart over alle steder i Lyngdal der dere kan hente og levere Kystlotteri sekker finner dere HER

Kontakt: Dag Roar
Tlf: 400 31 162

Opphenting av KL sekker i Moss


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

I strandryddestasjonene der dere henter sekker finner dere ett telefonnummer – send SMS til dette nummeret med beskjed om hvor sekkene er plassert. Moss Drift og Anlegg vil hente sekkene og sørge for at lodd blir sendt inn til Kystlotteriet for trekning!

Kontakt:   Tlf:

Opphenting av KL sekker på Nesodden


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Skjærgårdstjenesten henter sekkene du har plukket! Men de MÅ vite hvor de er plassert – og kan også gi informasjon om nærmeste returpunkt. Så ring de! Og sett fra dere sekkene på avtalt sted!

Kontakt: Servicesenter Porsgrunn kommune
Tlf: 35 54 70 00

Opphenting av KL sekker i Porsgrunn


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Skjærgårdstjenesten henter sekkene du har plukket! Men de MÅ vite hvor de er plassert – og kan også gi informasjon om nærmeste returpunkt. Så ring de! Og sett fra dere sekkene på avtalt sted!

Kontakt:   Tlf:

Opphenting av KL sekker i Rygge


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Skjærgårdstjenesten henter sekkene du har plukket! Men de MÅ vite hvor de er plassert – og kan også gi informasjon om nærmeste returpunkt. Så ring de! Og sett fra dere sekkene på avtalt sted!

Kontakt: Arild Roos
Tlf:  97 19 68 30

Opphenting av KL sekker i Råde


For avtale om henting/levering av fulle sekker fra strender i Råde ta kontakt med Råde kommune v/ Arild Roos  på E-post arild.roos.@rade.kommune.no  evnt. på mob. 971 96 830.

Oppgi strandditt navn og telefonnummer. E-posten merkes i emnefeltet med Strandryddedagen 6.mai 2017 eller Strandrydding 2017

 

Kontakt: Skjærgårdstjenesten
Tlf: 94 88 59 52

Opphenting av KL sekker i Sarpsborg


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Skjærgårdstjenesten henter sekkene du har plukket! Men de MÅ vite hvor de er plassert – og kan også gi informasjon om nærmeste returpunkt. Så ring de! Og sett fra dere sekkene på avtalt sted!

+ Arendal
Kontakt:   Tlf:

Opphenting av KL sekker i Arendal


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Ta gjerne kontakt før du rydder! Vi vet hvor folk allerede har ryddet, og kan hjelpe deg! – vi ber også om en liten melding etter at sjauen er gjort, sånn at vi får hentet søpla litt kvikt!

+ Bamle
Kontakt: Servicetorget
Tlf: 35 96 50 00

Opphenting av KL sekker i Bamle


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Ta gjerne kontakt før du rydder! Vi vet hvor folk allerede har ryddet, og kan hjelpe deg! – vi ber også om en liten melding etter at sjauen er gjort, sånn at vi får hentet søpla litt kvikt!

+ Farsund
Kontakt:   Tlf:

Opphenting av KL sekker i Farsund


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Oversiktskart over alle steder i Farsund der dere kan hente og levere Kystlotteri sekker finner dere HER

+ Flekkefjord
Kontakt:   Tlf:

Opphenting av KL sekker i Flekkefjord


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Oversiktskart over alle steder i Flekkefjord der dere kan hente og levere Kystlotteri sekker finner dere HER

+ Fredrikstad
Kontakt: 415 74 780 eller 930 01 546

Opphenting av KL sekker i Fredrikstad – Skjærgårdstjenesten


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Ta kontakt med skjærgårdstjenesten  for å avtale sekkeplassering. Kystlotterisekker kan også settes i en av de mange avfallsbodene i uthavnene som driftes av skjærgårdstjenesten i Hvaler og Fredrikstad. Sekkene skal ikke plasseres ved kommunale containere eller moloker fra landsiden- da kan du  risikere at sekken med ditt lodd ikke blir hentet.

Noen gang tenkt over at det er en grunn til at uthavner og offentlige strandsoner langs kysten vår stort sett ser ganske pene ut?

Årsaken heter Skjærgårdstjenesten. Slik den fremstår i dag, oppsto den i 1992, og først i Oslofjorden, for å drive med skjøtsel og renhold i de mest brukte friluftsområdene langs kysten. Selvsagt foregikk det skjærgårdsrenovasjon før den tid, men ikke så velorganisert og bevisst som i dag.

Skjærgårdstjenestens oppgaver er mangfoldige. Den rydder strender og uthavner for gjenliggende søppel, tømmer avfallspunkter, setter opp og vedlikeholder brygger, utedoer, benker, bålplasser og grillsteder, og overvåker fuglereservat.

Den holder et øye med hummerfisket, og kan sågar bidra til å frakte sauer til og fra beiter på øyene i skjærgården!

At den verdsettes, viser det faktum at Skjærgårdstjenesten i år var en av vinnerne av miljøprisen Blått Hav.

Skjærgårdstjenesten henter sekkene du har plukket! Men de MÅ vite hvor de er plassert – og kan også gi informasjon om nærmeste returpunkt. Så ring de! Og sett fra dere sekkene på avtalt sted!


+ Halden
Kontakt: Halden kommune
Tlf:  48 99 02 22

Opphenting av KL sekker i Halden


Når du har samlet marint søppel i kystlotteriets sekker, lukket sekken godt og fylt inn kontaktinformasjon kan du levere sekkene på følgende steder:

Havna (tlf. 48990222)

Bensinstasjonene i Tistedal (92894911)

Brødløs.

I forbindelse med større ryddeaksjoner kan det også gjøres en avtale med kommunen (48990222) om at de henter sekkene på nærmere avtalt sted.

+ Hvaler
Kontakt: 474 75 268 eller 948 85 952

Opphenting av KL sekker på Hvaler – Skjærgårdstjenesten


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Ta kontakt med skjærgårdstjenesten  for å avtale sekkeplassering. Kystlotterisekker kan også settes i en av de mange avfallsbodene i uthavnene som driftes av skjærgårdstjenesten i Hvaler og Fredrikstad. Sekkene skal ikke plasseres ved kommunale containere eller moloker fra landsiden- da kan du  risikere at sekken med ditt lodd ikke blir hentet.

Nytt ryddekart.

Skjærgårdstjenesten på Hvaler står bak det nye ryddekartet for marint søppel. Kartet viser påslagssoner og påslagsområder for marint søppel i Ytre Hvaler nasjonalpark, basert på mange års erfaring med innsamling i ytre Hvaler. Kartet viser også punkter for båt-anløp, sekkeplassering, parkering samt enkelte stier og veier som kan ta deg fram til ryddeområdet. Årlig samles 6-9 tonn marint søppel i området.

Kartet finner dere HER

Zoom inn og se detaljer for ryddeområdet. Du kan skifte mellom flyfoto og vanlig kart for å få enda bedre oversikt.

Informasjonsbokser kommer fram når du klikker på områder og punkter.

Nb! Kartet er første utgave fra mars 2017 og vil senere bli utvidet til også å omfatte øvrige ryddeområder i hvaler kommune.

Meld gjerne inn forslag til forbedringer. Hvor marint søppel ender opp, er ingen eksakt vitenskap. Havstrømmene og framherskende vinder medfører varianter hvert år. Plast kan du også finne bak busk og sten på den høyeste topp!

Det er viktig at man bruker eget skjønn og sjekker grundig når man er ute og rydder. Enkelte holmer er bare påført påslagssone i sjøkanten, mens det likevel er nødvendig å gå over hele holmen!

Er du i skjærgården kan sekker og andre større gjenstander gjerne plasseres ved avfalls- og toalettboder i uthavnene, men ikke ute på bryggene med dypoppsamlere i Tordenskjoldbukta og Fredagshølet – og ikke ved kommunale containere på land.

Ta gjerne kontakt før du rydder! Vi vet hvor folk allerede har ryddet, og kan hjelpe deg! – vi ber også om en liten melding etter at sjauen er gjort, sånn at vi får hentet søpla litt kvikt!

+ Kragerø
Kontakt: Skjærgårdstjenesten
Tlf: 932 20 923

Opphenting av KL sekker i Kragerø


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Skjærgårdstjenesten henter sekkene du har plukket! Men de MÅ vite hvor de er plassert – og kan også gi informasjon om nærmeste returpunkt. Så ring de! Og sett fra dere sekkene på avtalt sted!

 

+ Kvinesdal
Kontakt:   Tlf:

Opphenting av KL sekker i Kvinesdal


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Oversiktskart over alle steder i Kvinesdal der dere kan hente og levere Kystlotteri sekker finner dere HER

+ Lyngdal
Kontakt:   Tlf:

Opphenting av KL sekker i Lyngdal


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Oversiktskart over alle steder i Lyngdal der dere kan hente og levere Kystlotteri sekker finner dere HER

+ Moss
Kontakt: Dag Roar
Tlf: 400 31 162

Opphenting av KL sekker i Moss


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

I strandryddestasjonene der dere henter sekker finner dere ett telefonnummer – send SMS til dette nummeret med beskjed om hvor sekkene er plassert. Moss Drift og Anlegg vil hente sekkene og sørge for at lodd blir sendt inn til Kystlotteriet for trekning!

+ Nesodden
Kontakt:   Tlf:

Opphenting av KL sekker på Nesodden


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Skjærgårdstjenesten henter sekkene du har plukket! Men de MÅ vite hvor de er plassert – og kan også gi informasjon om nærmeste returpunkt. Så ring de! Og sett fra dere sekkene på avtalt sted!

+ Porsgrunn
Kontakt: Servicesenter Porsgrunn kommune
Tlf: 35 54 70 00

Opphenting av KL sekker i Porsgrunn


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Skjærgårdstjenesten henter sekkene du har plukket! Men de MÅ vite hvor de er plassert – og kan også gi informasjon om nærmeste returpunkt. Så ring de! Og sett fra dere sekkene på avtalt sted!

+ Rygge
Kontakt:   Tlf:

Opphenting av KL sekker i Rygge


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Skjærgårdstjenesten henter sekkene du har plukket! Men de MÅ vite hvor de er plassert – og kan også gi informasjon om nærmeste returpunkt. Så ring de! Og sett fra dere sekkene på avtalt sted!

+ Råde
Kontakt: Arild Roos
Tlf:  97 19 68 30

Opphenting av KL sekker i Råde


For avtale om henting/levering av fulle sekker fra strender i Råde ta kontakt med Råde kommune v/ Arild Roos  på E-post arild.roos.@rade.kommune.no  evnt. på mob. 971 96 830.

Oppgi strandditt navn og telefonnummer. E-posten merkes i emnefeltet med Strandryddedagen 6.mai 2017 eller Strandrydding 2017

 

+ Sarpsborg
Kontakt: Skjærgårdstjenesten
Tlf: 94 88 59 52

Opphenting av KL sekker i Sarpsborg


Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Skjærgårdstjenesten henter sekkene du har plukket! Men de MÅ vite hvor de er plassert – og kan også gi informasjon om nærmeste returpunkt. Så ring de! Og sett fra dere sekkene på avtalt sted!