Partnere

Kystlotteriets samarbeidspartnere

Kystlotteriet er avhengige av innsats fra grasrota samt tett samarbeid med flere strategiske samarbeidspartnere.  Uten dere hadde jobben vært umulig – – Tusen takk for innsatsen!!!!

Kystlotteriet er i dialog med flere spennende samarbeidspartnere, informasjon legges inn her fortløpende, så følg med på sidene våre!