Jølster Kommune

Jølster er en kommune i Sogn og Fjordane og ligger i Indre Sunnfjord. Det er to tettsteder i Jølster; Vassenden og Skei, hvorav Skei er kommunesenteret. Det høyeste fjellet i kommunen heter Snønipa og er 1827 meter høyt.[1] Jølster er en av to kommuner i Sogn og Fjordane som ikke har kystlinje, den andre er Hornindal.

Kommunen grenser i nord til Gloppen og Stryn, i øst til Luster og Sogndal, i sør og i vest til Førde, og i nordvest til Naustdal.

Oddmund Klakegg (SP) har vært ordfører siden 2011 og er nå ordfører i valgperioden 2015–2019. Jakob Andre Sandal (SV) er valgt som varaordfører. Gerd Dvergsdal var ordfører i perioden 1995 til 2011.

Kommunens tusenårssted er grenda Ålhus.


Informasjon kommer.

Hente sekker:

Fossheim – Gjenvinningsstajsonen

Skei – Kommunehuset

Levere sekker:

Fossheim – Gjenvinningsstajsonen

Kystlinje

 – Totalt:
– Land:
– Vann:
670,87 km²
620,73 km²
50,14 km²