Hyllestad Kommune

Hyllestad er en kommune i Sogn og Fjordane. Kommunen grenser i nord mot Fjaler og i øst mot HøyangerSognefjorden danner grense mot Gulen kommune i sør mens Solund kommune ligger i sørvest. Folketallet i Hyllestad kommune er pr. 1. januar 2017 på 1438 innbyggerer.

Hyllestad har blitt kjent for sin omfattende produksjon av kvernstein, en produksjon som trolig har pågått i mer enn tusen år.


Informasjon kommer.

Hente sekker:

Staurdalen – Gjenvinningsstajsonen

Hyllestad – Kommunehuset

Levere sekker:

Staurdalen – Gjenvinningsstajsonen

Kystlinje

 – Totalt:
– Land:
– Vann:
 km²
km²
km²