Gaular Kommune

Gaular er en kommune i Sogn og Fjordane. Den grenser i nord til Askvoll og Førde, i øst til Balestrand, i sør til Høyanger, og i vest til Fjaler.

4. Kvartal av 2014 hadde Gaular 2 960 innbyggere, som bodde fordelt utover mesteparten av kommunen, men særlig konsentrert rundt de tre befolkningssentrumene i kommunen, SandeBygstad og Vikja i Viksdalen. Det at Gaular er en utpreget landbrukskommune gjør at befolkningen bor relativt spredt. Det er derfor mange små bygder i kommunen, og tilsammen vil mesteparten av befolkningen bo utenfor de tre største bygdene.


Informasjon kommer.

Hente sekker:

Sande – Gjenvinningsstajsonen

Sande – Kommunehuset

Levere sekker:

Sande – Gjenvinningsstajsonen

Kystlinje

 – Totalt:
– Land:
– Vann:
581,82  km²
541,23 km²
40,59 km²