Fredrikstad Kommune

Fredrikstad er en kommune i Østfold, med 79 457 innbyggere (pr. 1. januar 2016). Den er således Østfolds største, Østlandets nest største by og Norges sjuende største kommune målt i antall innbyggere.

Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges første renessanseby, med kvartaler avgrenset av gater anlagt i et regelmessig mønster. Fredrikstad kommunes areal er 290 kvadratkilometer. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler.

Bysamfunnet Fredrikstad og bysamfunnet Sarpsborg regnes i statistiske sammenhenger ofte som tettstedet og dobbeltbyen Fredrikstad/Sarpsborg, som har 109 907 innbyggere per 1. januar 2016. 64 445 av disse bor i den delen av Fredrikstad kommune som er byområde. Byen Fredrikstad ligger ved Glommas utløp.

Mer Informasjon

Sten Helberg: 954 41 730

Skjærgårdstjenesten: 41574780 eller 93001546

For mer informasjon gå til Fredrikstad kommunes hjemmeside

Utleveringspunkter

Fredrikstad Rådhus – Nygaardsgata, 1606 Fredrikstad

Visit Fredrikstad og Hvaler – Kirkegaten 31B, 1632 Gamle Fredrikstad

Medias As – Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad

Joker Vikene – Vikaneveien 436, Vikaneveien, 1621

Joker Engelsviken – Johnseveien 4, 1628 Engelsviken

Bevø Camping – Bevøveien 31, 1634 Gamle Fredrikstad

Rema ØstsidenBorgarveien 13A, 1633 Gamle Fredrikstad

TB rep og service– Vikaneveien 409, 1621 Gressvik

Brødr. Skogen Fiskehandel – På brygga i Engelsviken


Returpunkter

Tlf: 415 74 780 eller 930 01 546

Ta kontakt med skjærgårdstjenesten  for å avtale sekkeplassering. Kystlotterisekker kan også settes i en av de mange avfallsbodene i uthavnene som driftes av skjærgårdstjenesten i Hvaler og Fredrikstad. Sekkene skal ikke plasseres ved kommunale containere eller moloker fra landsiden- da kan du  risikere at sekken med ditt lodd ikke blir hentet.

 

Kystlinje 25 148 km (kontinentalt)
100 915 km (med øyer)